FOTEG İSTANBUL 2019

14.GIDA İŞLEME ve AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI İHTİSAS FUARI

07-10.03.2019 / İSTANBUL FUAR MERKEZİ

GIDA SEKTÖRÜNDE AKILLI ÜRETİM UYGULAMALARI VE İZLENEBİLİRLİK PANELİ

FOTEG İSTANBUL 2017’yi destekleme kararı alan, duyuru ve bilgi paylaşımı konusunda büyük katkılar sağlayan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ile HKF Fuarcılık AŞ tarafından fuarın üçüncü günü ‘Gıda Sektöründe Akıllı Üretim Uygulamaları ve İzlenebilirlik’  başlıklı bir panel düzenlenecek.  Bünyesinde 15 bini aşkın asıl ve yaklaşık 7 bin öğrenci üyesiyle hızla büyümekte olan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül konuyla ilgili açıklamada bulunarak,  “Sektörü yakından tanıyan ve Oda organlarımızda da görev alan gıda mühendislerinin katılımıyla panelin zenginleşeceğini ve verimli sonuçlar alınacağını düşünüyorum” dedi.
Panel Moderatörü Sedat Kuru ise toplantıda, bilgi teknolojileri uzmanları, örnek çalışmalara imza atan üreticileri ve kamu kurumlarının konu hakkında çalışmalarını değerlendirerek gıda sektörüne ve bilinçli tüketime katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.
Yusuf Songül ve Sedat Kuru şu açıklamalarda bulundu;

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf SONGÜL

“Gıdaların ulaşılabilir ve güvenilir olması, gıda bilimi ve onun uygulayıcıları olan gıda mühendislerinin varlığı ile mümkündür”

“Gıda, insan hayatında vazgeçilemez ve ertelenemez bir ihtiyaçtır. Sadece bu nedenle dahi son derece
önemli ve stratejik olan gıdanın sürdürülebilir biçimde güvenilir olması çok önemlidir. Gıda güvenliği,
temelde birincil üretimden tüketiciye kadar üretimin her aşamasında alınması gereken tedbirler
bütününü oluşturur.
Uzun bir süredir gıda güvenliği ile ilgili olarak yoğun bir bilgi kirliliği ve karmaşa yaşanmaktadır.
Gıdaların üretim teknolojileri ve ürün özellikleri konusunda uzman olmayan kişiler yanlış ve
bilimsellikten uzak bazı açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmakta, insanların akıllarını
karıştırmaktadırlar. Hiçbir bilimsel temele ve etik kurallara uymayan bu açıklamalar, tüketicilerin
kaygılarını artırarak, beslenmeleri konusunda hatalar yapmalarına yol açmaktadır. Beslenmede
yapılan hatalar, sağlıkla ilgili geri dönüşsüz birçok tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır. 40 yıllık bir meslek
olan gıda mühendisliği mesleğini temsil eden kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak; bu
tarz gerçeklikten uzak açıklamaların toplumda oluşturduğu yanılgıyı düzeltmek ve gerçekleri
kamuoyuyla paylaşmak üzere gerek basın açıklamalarımızla, gerek etkinliklerimizle, gerekse medya
aracılığıyla doğru bilgileri aktarmayı ve bir bilim insanının sahip olması gereken etik kuralları
kendilerine hatırlatmayı kendimize görev biliyoruz.
Hassas gruplar başta olmak üzere, tüm bireyler tarafından tüketilen gıdaların ulaşılabilir ve güvenilir
olması, gıda bilimi ve onun uygulayıcıları olan gıda mühendislerinin varlığı ile mümkündür. Gıda
mühendisleri; hammaddeden gelen besin öğelerini olabilecek en iyi düzeyde koruyarak, en az kayıpla
üretimden-tüketime tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi temelinde
eğitim alırlar. Eğitimlerini, geleneksel yöntemler de dahil olmak üzere gıdaların üretim aşamalarında
var olan sorunları tespit etmek, bunları önlemek, gıda üretim teknolojilerini geliştirmek üzere
kullanırlar. Ayrıca gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite
kontrollerinin ve resmi denetimlerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin
yürütülmesi konularında da görev ve sorumluluklar alırlar.
Yaşadığımız dünyada tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ürünlerin çeşitlenmesi, yeni
ürünlerin oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de gıda konusunda uzmanlaşmış meslek grupları,
gıda mühendisleri vazgeçilmezdir. Gıda üretim işletmelerinde, fabrikalarda, gıda mühendislerinin
olmaması durumunda, güvenilir gıdaya ulaşmak tesadüflere kalacak, dengeli ve yeterli beslenme için
gerekli ürünlerin birçoğuna ulaşmak hayal olacaktır.
Günümüzde güvenli, besleyici ve lezzetli gıdaların her mevsimde, her yerde bulunabilmesi uygulanan
teknik yöntemlerle mümkün hale gelmiştir. Ancak sağlıklı yaşam için güvenilir gıdaya ulaşmak son
derece önemlidir. Doğada; ekmek, un yoktur, buğday vardır. Yoğurt ve peynir yoktur, süt vardır.
Salam, sucuk yoktur, küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvanlar vardır. Doğal olan her şey daima sağlıklı
anlamına gelmemektedir. Faydalı ve tüketilebilir bazı doğal gıdaların yanı sıra, toksik veya
tüketilmesinde sakınca olduğu halde işlendikten sonra güvenli hale gelen pek çok gıda vardır. Gerekli
kontroller sağlanmazsa güvenli olabilecek pek çok ürün de sağlık riskleri içerebilir. Çiğ tüketilen sebze
ve meyve hariç, tükettiğimiz gıdalar ister ev koşullarında, isterse sanayide üretilsin hepsi işlenmiş
üründür.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak bana göre; güvenli gıdayı tüketiciye
ulaştırmak ve etkin bir gıda denetimi yapabiliyorum diyebilmek için mevzuata uygun olmayan bir
ürünün market raflarına çıkmaması gerekmektedir. Yani hammadde, üretim, taşıma, depolama,
ambalajlama gibi aşamalarda denetimlerin yapılıp, satışa sunulacak ürünlerin bütün kontrollerinin
yapılmış olması gerekmektedir.
Fuarlar, hızla gelişen gıda ve içecek sektörlerine yönelik olarak hammadde, ekipman, makine, ambalaj
ve pazarlama konularında yenilikçi çözümler üreten firmaların temsilcilerini, üst düzey yöneticilerini
ve tüketicileri bir araya getirmektedir. Bu kapsamda FOTEG İstanbul Gıda İşleme Teknolojileri
Uluslararası İhtisas Fuarı kapsamında 16 Mart 2017 tarihinde 15:00-17:00 arasında gerçekleştirilecek
olan “Gıda Güvenliği ve Gıda İşleme Teknolojileri” başlıklı Paneli önemli buluyorum. Panelin, sektörü
yakından tanıyan ve Oda organlarımızda da görev alan Gıda Mühendislerinin katılımıyla
zenginleşeceğini ve verimli sonuçlar alınacağını düşünüyorum.”

TMMOB Gıda Mühendsleri Odası Istanbul Şube Yönetim Kurulu 4. ve 5. Dönem Başkanı Sedat Kuru

“Üretimin şeffaf hale getirilmesi, gıda güvenliğinin ve bilinçli tüketimin artırılmasında önemli rol oynayacaktır”

“Yeni sanayi devrimi, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerle birlikte üretim sanayiinde dijital bir
dönüşümün kapılarını aralamıştır. Yeni gelişen sistemler üreticilere, üretimin tüm aşamalarını kontrol
ve raporlama, bakım kontrolü, kalite, stok optimizasyonu, lojistik takibi, ekipman ve personel
verimliliği konularında sağladığı avantajlar sayesinde verimliliği artırarak rekabet avantajı
kazandırmaktadır.  Ayrıca bu sistemler, gıda güvenliğinin temininde ciddi katkılarda bulunarak ürünlerin tarladan çatala her noktada izlenebilirliğinin sağlanmasında etkin rol almaktadır.
Gelişen iletişim teknolojileri, gıda sektöründeki en büyük problemlerden biri olan “Bilgi Kirliliğini” de
beraberinde getirmektedir. Yanlış bilgilerin yayılması toplum sağlığını tehdit ederken, bunun
giderilmesinde üreticilere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu otoritelerine ciddi bir görev
düşmektedir. Üretimin şeffaf hale gelmesi, ürünlerin tarladan perakende satış noktalarına kadar
gelen tüm aşamalarının izlenebilir hale getirilip tüketicilerin doğrudan bu bilgilere ulaşabilmesinin
sağlanması, hem gıda güvenliğinin arttırılması hem de bilgi kirliliğinin önlenerek bilinçli tüketimin
artırılmasında önemli rol alacaktır.”

program için tıklayın

© HKF FUARCILIK A.Ş.    ||    BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.