FOTEG İSTANBUL 2019

14.GIDA İŞLEME ve AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI İHTİSAS FUARI

07-10.03.2019 / İSTANBUL FUAR MERKEZİ

FOTEG DUYURULAR

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve HKF organizasyonuyla

“4. Sanayi Devrimi, Yapay Zeka, E-Kalite ve Gıda Sanayii” Konferansı

Bilim dünyası ve uzmanların açıklamalarına göre, 10-15 yıl içinde Endüstri 4.0, entegrasyonunu tamamlayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale gelecek ve yaygınlaşacak.  Gıda ve içecek üreticilerinin entegrasyonu tamamlayan firmalar arasında ilk sıralarda yer alacağı öngörülürken diğer pek çok endüstriden daha fazla Endüstri 4.0’dan faydalanabileceği de belirtiliyor. Öte yandan sadece büyük ölçekli üreticilere değil, küçük ve orta ölçekli gıda üreticileri için de birçok fayda sağlayacağına dikkat çekilen Endüstri 4.0 digital dönüşüm sürecinde, tüm sektörler bilimden ve teknolojiden güç almak, Ar-Ge ve inovasyonla büyümek durumunda. Türkiye’de henüz birkaç firma sistemi kullanıyor. Bilim dünyası ile endüstrinin her zamankinden daha çok içiçe olmasını gerektiren bu konuyu fuar etkinliklerimiz çerçevesinde bir konferans programı ile biz de gündeme getirmek ve dijital dönüşüme ne kadar hazır olduğumuzu irdelemek istedik.
HKF Fuarcılık olarak fuarın ikinci günü saat 14:30-16:00 arasında Pamukkale Salonu’nda, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ile birliktedüzenleyeceğimiz konferansın moderatörlüğünü odanın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zeki Taydaş yapacak. Konferansın konuşmacıları ise;
Sakarya Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Ayhan, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Teknolojisi A.B. D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Boyacı TMMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Gıda Mühendisi Baş Denetçi, Eğitmen, Danışman Hasan Mordeniz Datalms Yazılım&Otomasyon, Yazılım ve Donanım Uzmanı Özgür Aksoy.

Endüstri 4.0’ın uygulanmaya başlamasıyla, küresel rekabet gücünün artması, küresel değer zincirinden alınan yüksek katma değerli ürünlerin payının artması ve işgücü profilinin gelişmesi bekleniyor. Günümüzde gıda endüstrisindeki sistemler merkezi olarak kontrol edilirken gelecekte makineler ve ham maddeler haberleşme amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinde kullanılacak. Gelecekteki gıda fabrikalarının akıllı ve çapraz bağlantılı olacağı hatta ürünlerin stoklanarak değil ihtiyaç halinde üretileceği öngörülüyor.
Günümüzde artık nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, siber-fiziksel sistemler, hücresel taşıma sistemleri ve otonom etkileşim ve sanallaştırma gibi yaklaşımlar imalat sektörüne hızlı giriş yapmaya başladı ve bu hızlı geçişin olabildiğince sorunsuz ve başarı ile tamamlanabilmesinin, firmaların yetkinlikleri ve vizyonları ile doğrudan ilişkili olduğu kaydediliyor. Akademi çevreleri ise, Endüstri 4.0’a geçiş ve firmaların Ar-Ge vizyonlarının değişmesi için gereken adımları atması gereken ilk kurumsal yapı olarak değerlendiriliyor.  
Dijitalleşme çağında Endüstri 4.0‘ı yakalama noktasında ülkemizin durumu; Yapay zekanın gıda ve tarım alanındaki uygulamalarının artı ve eksileri, kalite-gıda güvenliği yönetim sistemleriyle ilişkisi ve mühendislerin bu geçiş sürecindeki fonksiyonu, nelerin yapılabileceği ile gıda mühendislerinin sürecin gerisinde kalmamaları için neler yapabileceklerinin de irdeleneceği etkinliğimize katılarak sorularınıza cevap arayabilir ya da katkıda bulunabilirsiniz.
Büyük veri analizi,  akıllı robotlar, gerçek zamanlı izlenebilirlik, simülasyon, dikey ve yatay sistem organizasyonu, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut, eklemeli üretim ve zenginleştirilmiş gerçeklik…bu ve bunun gibi geleceğin sanayi üretimini şekillendirecek teknolojik ilerlemeler hakkında bilgi alabileceğiniz konferans, konuya ilgi duyanların kaçırmaması gereken bir platform.

 

Detaylı etkinlik programı için tıklayın

© HKF FUARCILIK A.Ş.    ||    BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.